31M+

$200B+

Được giao dịch

140

Quốc gia

2011

Được thành lập

Hộ chiếu đưa bạn đến với tương lai của tài chính

Công ty về tiền kỹ thuật số toàn cầu đầu tiên và đáng tin cậy nhất

Đầu tư

Quy đổi và giao dịch bitcoin, ethereum và bitcoin cash bằng cách sử dụng ví tiền kỹ thuật số đáng tin cậy và bảo mật nhất trên thế giới.

Tìm hiểu thêm

Khám phá

Sử dụng trình khám phá khối bitcoin đầu tiên và thông dụng nhất để tìm kiếm và xác minh giao dịch trên chuỗi khối của Bitcoin.

Tìm hiểu thêm

Phân tích

Luôn cập nhật về bitcoin và giá tiền kỹ thuật số hàng đầu khác, tin tức và thông tin thị trường.

Tìm hiểu thêm

Đi vào tương lai của tài chính

Cho phép các cá nhân, nhà đầu tư và nhà phát triển tham gia vào cuộc cách mạng