Block Summary

Narudarjenih blokov
Čas med bloki minut
Narudarjenih bitcoinov

Podatki o trgu

tržna cena
Obseg trgovanja
Obseg trgovanja

Transaction Summary

Nakazilni prspevki skupaj (BTC)
Število poslov
Skupen obseg izhodov (BTC)
Ocena obsega nakazil (BTC)
Ocena obsega nakazil (USD)

Cena rudarjenja

Skupni prihodki rudarjenja (USD)
Delež prihodkov iz prispevkov
Prihodki kot delež obsega nakazil
Cena na nakazilo (USD)

Hitrost zgoščevanja in poraba električne energije

Težavnost
Hitrost zgoščevanja