Block Summary

блокове миниран
Време между блоковете минути
Bitcoins миниран

Market Резюме

пазарна цена
Обем на търговията
Обем на търговията

Transaction Summary

Общо на транзакционните разходи (BTC)
Броят на сделките
Общо Output Volume (BTC)
Обемът на транзакциите (BTC)
Обемът на транзакциите (USD)

Mining Cost

Общо Miners приходите (USD)
% Спечелени от такси за транзакции
% От обема на транзакциите
Цена на транзакция (USD)

Hash Курсове и потребление на електроенергия

затруднение
Hash Rate