Block Summary

blok Dilombong
Masa Antara Blok minit
Bitcoins dilombong

Ringkasan Market

harga pasaran
Volume perdagangan
Volume perdagangan

Transaction Summary

Jumlah Yuran Transaksi (BTC)
Bilangan Transaksi
Jumlah jumlah Output (BTC)
Anggaran Jumlah Transaksi (BTC)
Anggaran Jumlah Transaksi (USD)

Kos perlombongan

Jumlah Miners Hasil (USD)
% Yang diperolehi daripada yuran transaksi
% Daripada jumlah transaksi
Kos per Transaksi (USD)

Kadar Hash dan Penggunaan Elektrik

kesukaran
Kadar hash