Nội dung được tài trợ
Số giao dịch được xác nhận mỗi ngàyTổng số giao dịch được xác nhận mỗi ngày.
Thông tin thêm về biểu đồ này
Giải trình
Số lượng giao dịch được xác nhận hàng ngày làm nổi bật giá trị của mạng Bitcoin như một cách để chuyển tiền an toàn mà không cần phần thứ ba.
Ghi chú
Giao dịch chỉ được tính khi chúng được bao gồm trong một khối. Trong thời gian tắc nghẽn mempool cao điểm, các giao dịch với mức phí thấp hơn có thể sẽ được xác nhận sau một vài giờ hoặc thậm chí vài ngày trong các trường hợp hiếm hoi. Mặc dù biểu đồ này là một chỉ báo trung và dài hạn phù hợp, biểu đồ Kích thước mempool (byte)Số lượng giao dịch Mempool phù hợp hơn cho hoạt động mạng ngắn hạn.
Phương pháp luận
Giao dịch từ các khối được xác nhận chỉ đơn giản là được tóm tắt để có được số lượng hàng ngày

Bạn đã nghĩ về nó, bây giờ là thời gian.

Tạo một ví. Đăng ký Sàn giao dịch. Mua Bitcoin trong vài phút.
copyright symbolChuỗi khối
IOS App Store logoGoogle Play logo
1.19.19