Nội dung được tài trợ
Số lượng giao dịch MempoolTổng số giao dịch chưa được xác nhận trong mempool.
Thông tin thêm về biểu đồ này
Giải trình
Mempool là nơi tất cả các giao dịch hợp lệ chờ được xác nhận bởi mạng Bitcoin. Số lượng giao dịch cao trong mempool cho thấy lưu lượng truy cập bị tắc nghẽn sẽ dẫn đến thời gian xác nhận trung bình dài hơn và phí ưu tiên cao hơn. Số liệu đếm mempool cho biết có bao nhiêu giao dịch gây ra tắc nghẽn trong khi biểu đồ Kích thước mempool (byte) là một số liệu tốt hơn để ước tính thời gian tắc nghẽn sẽ kéo dài bao lâu.
Ghi chú
Để được xác nhận, một giao dịch từ mempool cần được đưa vào một khối. Không giống như kích thước tối đa của một khối được cố định, số lượng giao dịch tối đa có thể được bao gồm trong một khối khác nhau, vì không phải tất cả các giao dịch đều có cùng kích thước.
Phương pháp luận
Mỗi nút Bitcoin xây dựng phiên bản mempool riêng bằng cách kết nối với mạng Bitcoin. Nội dung mempool được tổng hợp từ một vài trường hợp cập nhật các nút Bitcoin được duy trì bởi nhóm kỹ thuật Blockchain.com; bằng cách này, chúng tôi thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để cung cấp số liệu ghi nhớ chính xác.

Bạn đã nghĩ về nó, bây giờ là thời gian.

Tạo một ví. Đăng ký Sàn giao dịch. Mua Bitcoin trong vài phút.