Pengagihan Hashrate Anggaran taburan hashrate kalangan lombong terbesar

Graf di bawah menunjukkan bahagian pasaran daripada kolam perlombongan Bitcoin yang paling popular. Ia hanya boleh digunakan sebagai anggaran kasar dan untuk pelbagai sebab-sebab yang tidak akan menjadi 100% tepat. Sebahagian besar daripada blok diketahui tidak bermakna serangan ke atas rangkaian, ia bermakna kita tidak berupaya untuk menentukan asal-usul.

24 jam - 48 jam - 4 Hari

Dikenali Blok.

disampaikan Oleh mengira

Blok Unknown.

disampaikan Oleh mengira