Nội dung được tài trợ
USD
USD
AUD
CAD
CHF
CLP
CNY
DKK
EUR
GBP
HKD
INR
ISK
JPY
KRW
NZD
PLN
RUB
SEK
SGD
THB
TWD
Giá
1 Day
1 Day
7 Days
30 Days
Kích thước mempool (byte)
1 Day
1 Day
7 Days
30 Days
Khối mới nhất
Chiều cao
Đã đào
Thợ đào
Kích thước
Chiều cao
Đã đào
21 minutes
Thợ đào
Kích thước
1,311,244 bytes
Chiều cao
Đã đào
23 minutes
Thợ đào
Kích thước
1,437,859 bytes
Chiều cao
Đã đào
33 minutes
Thợ đào
Kích thước
1,299,761 bytes
Chiều cao
Đã đào
45 minutes
Thợ đào
Kích thước
1,259,702 bytes
Chiều cao
Đã đào
48 minutes
Thợ đào
Kích thước
1,300,637 bytes
Chiều cao
Đã đào
48 minutes
Thợ đào
Kích thước
1,282,484 bytes
Giao dịch mới nhất
Hash
時間
Số tiền (BTC)
Số tiền (USD)
時間
23:18
Số tiền (BTC)
0.05585719 BTC
Số tiền (USD)
$626.08
時間
23:18
Số tiền (BTC)
0.00143769 BTC
Số tiền (USD)
$16.11
時間
23:18
Số tiền (BTC)
0.00370225 BTC
Số tiền (USD)
$41.50
時間
23:18
Số tiền (BTC)
0.00575373 BTC
Số tiền (USD)
$64.49
Mua, trao đổi và lưu trữ tiền điện tử
Mua tiền điện tử như Bitcoin và Ether dễ dàng như xác minh danh tính của bạn, thêm thanh toán và nhấp vào "Mua". Đăng ký Ví của chúng tôi ngay hôm nay.
Giao dịch tiền điện tử tại sàn giao dịch
Được tích hợp với Ví Blockchain, Sàn giao dịch của chúng tôi là một cửa hàng duy nhất nơi bạn có thể gửi tiền và thực hiện giao dịch liên tục trong vài phút.

Bạn đã nghĩ về nó, bây giờ là thời gian.

Tạo một ví. Đăng ký Sàn giao dịch. Mua Bitcoin trong vài phút.