Our London OfficeWine & Cheese Day at BlockchainOne of our office petsYearly Retreat 2017

Văn hóa của chúng tôi

Blockchain bao gồm những cá nhân tài năng, truyền cảm hứng và siêng năng từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi có chung niềm đam mê mã hóa, tạo và kết nối mọi người với tương lai của tài chính. Cùng nhau, chúng tôi làm việc chăm chỉ, không ngừng động não và liên tục pha cà phê.

[object Object]
Hơn 100 Nhân viên
[object Object]
4 Văn phòng
[object Object]
22 Quốc tịch
[object Object]
12 Thú nuôi Văn phòng

Ban lãnh đạo của chúng tôi

Tạo nên sức mạnh cho một trong những công ty công nghệ phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Peter Smith
Peter Smith
CEO & Co-Founder
Nicolas Cary
Nicolas Cary
Co-Founder & Vice Chairman
Liana Douillet Guzmán
Liana Douillet Guzmán
COO
Marco Santori
Marco Santori
President & Chief Legal Officer
Matt Tuzzolo
Matt Tuzzolo
CTO
Chris Lavery
Chris Lavery
VP Finance & Operations
Peter Wilson
Peter Wilson
VP Engineering

Hội đồng quản trị của chúng tôi

Antony Jenkins
Antony Jenkins
Board Director
Peter Smith
Peter Smith
CEO & Co-Founder
Michael Jackson
Michael Jackson
Board Director
Jeremy Liew
Jeremy Liew
Board Director
Nicolas Cary
Nicolas Cary
Co-Founder & Vice Chairman
Arthur Levitt
Arthur Levitt
Board Advisor
Bob Wigley
Bob Wigley
Board Advisor
Anthony Browne
Anthony Browne
UK Regulatory Consultant
Salil Pitroda
Salil Pitroda
Board Advisor

Tham gia với Chúng tôi

Hãy cùng cách mạng hóa tương lai của tài chính