Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f120e44c7e5be2357984242e04e454e0bfda693e4f8737bc38ab44a14faa6612
1AzfcRHHc4oJNYkU21vvYjJ2iHFsRvs5Sy
17QxtXomD6CEzMTc55ECTP8easv5k5aFkF 0.948332 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.225304 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2015-01-02 15:06:22
Bao gồm trong khối 337127 ( 2015-01-02 15:24:38 + 18 Phút )
Xác nhận 200473
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.173646 BTC
Tổng sản lượng 1.173636 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.225304 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu