Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

bda1b830b3944519470812614cd9570d7269daf6b1e893a89a513194abca1a60
1NzAzimCAGGzAtFAhWwhii1wR5ekLKVVrc
1Ku8jpCvhGh13f9cPvpUQ2fJytChtA5Gng 0.02352327 BTC
Tóm lược
Kích thước 191 (Byte)
Cân nặng 764
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:48
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66807
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02402273 BTC
Tổng sản lượng 0.02352327 BTC
Phí 0.00049946 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 261.497 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65.374 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02352327 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu