Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9d099cbba30c2876a1ef4fa2fe354a167383cc55db1240834d634fd0d8960294
19Ly5MhovFHDvT4A6FcQYtckcHTV9uzthV
1Ny9USu4F5KZwhuiULSoWMBBvuWwYhi9Lw 0.00008724 BTC
1CaVSDyJpztkbMvoSzc9s8xo9mSUWmAXDt 0.00382844 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:54
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56832 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00440954 BTC
Tổng sản lượng 0.00391568 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00008724 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu