Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8bb55cc8a0796181a12e9b3d6723855b330644e9e8e4f97f3fe5d0576fda5bb0
1KU55mZ8qBWo2tsPgo58afCA1N4vLWfh6p
1H1oonywpYAhTvhjngKEsc77DRVLfpemhn 0.73497279 BTC
1K7gUCPTGC484MSrzwmHu6U1RJAAr9mMR1 0.00693479 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:13:56
Thời gian khóa Khối: 476158
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 22 Phút )
Xác nhận 66126
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.74227901 BTC
Tổng sản lượng 0.74190758 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.08 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.27 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00693479 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu