Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

58c254fef1a7e9575d83a7d555f4b86d9709aceadd57faa4560d73b25367e4c2
3Kqx11jVrdXi9vGFVDV3vroYtMTd3SojAD
3PdtTdRGJ9pWXubporyguEf6A4VzAhzvQ3 1.93190206 BTC
1FY24zTvCp7DX1WveDJ9tZnNDF6VSoZtht 0.35758778 BTC
Tóm lược
Kích thước 334 (Byte)
Cân nặng 1336
Thời gian nhận 2017-07-26 10:35:42
Thời gian khóa Khối: 477641
Bao gồm trong khối 477642 ( 2017-07-26 10:37:50 + 2 Phút )
Xác nhận 59281
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2.29 BTC
Tổng sản lượng 2.28948984 BTC
Phí 0.00051016 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 152.743 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 38.186 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.35758778 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu