Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

55b01d2af4e093836e0371424ec2ae9ad1029da37190de31e20687d59cd5264b
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
1HkGKkiUTf74Xhh3kSv6L2DxbVXvaTEkkk 0.00305997 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00554523 BTC
Tóm lược
Kích thước 257 (Byte)
Cân nặng 1028
Thời gian nhận 2017-12-07 23:11:31
Bao gồm trong khối 498325 ( 2017-12-09 02:32:43 + 1,641 Phút )
Xác nhận 39595
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0091052 BTC
Tổng sản lượng 0.0086052 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 194.553 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 48.638 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00305997 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu