Transaksi Lihat maklumat mengenai urus niaga Bitcoin

7be2d2eeb8042b72b32ae3685eca1f06f3b4d91ec35965b447757b1a95d1aa4b
1CxAGgcJKmuZTZsjtNn4D3A3AUufH3u9EH
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0021374 BTC
1CyeaFzEbA3i864L2eXtSxCeePDrouKMtG 0.03780276 BTC
Ringkasan
saiz 225 (bytes)
Berat 900
Masa diterima 2017-12-05 16:14:25
Termasuk Dalam Blok 497907 ( 2017-12-06 10:40:36 + 1,106 minit )
pengesahan 39620
menggambarkan Paparan Carta Tree
Input dan Output
Jumlah Input 0.0399669 BTC
Jumlah Output 0.03994016 BTC
yuran 0.00002674 BTC
Bayaran setiap bait 11.884 sat/B
Bayaran bagi setiap unit berat 2.971 sat/WU
Jangka BTC diniagakan 0.0021374 BTC
skrip Persembahan skrip & coinbase