Hãy cùng xây dựng

Chúng tôi đang xây dựng lại tài chính và mong muốn bạn tham gia cùng! Hãy mở ra nền tảng mới. Cùng nhau thách thức thông lệ. Và cùng nhau tận hưởng quá trình thực hiện điều đó.

Sweet Perks

Chúng có thể không phải là lý do chính để bạn lựa chọn đến với Blockchain, nhưng chúng giúp cho việc đến nơi làm việc mỗi ngày trở nên tốt hơn đôi chút.

Thưởng tiền kỹ thuật số
PTO không giới hạn
Bữa trưa miễn phí
Kế hoạch linh hoạt
Thân thiện với thú nuôi
Lợi ích tuyệt vời
Nhà bếp được tích trữ
Chỉ dẫn tại chỗ

Công việc quan trọng

Công việc chúng tôi làm được thúc đẩy bởi mong muốn chung là cung cấp giải pháp tài chính cho mọi người và bất kỳ ai trên thế giới. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn làm.

Bạn muốn biết thêm về quá trình phỏng vấn của chúng tôi?

Các cơ hội hiện tại

vị tríđịa điểmphòng ban
Android EngineerLondon, New York, San FranciscoEngineering
Data Center System | Network AdministratorLondonEngineering
Front End EngineerSan Francisco, London, New YorkEngineering
Junior Graphic DesignerNew YorkEngineering
Manual QA LeadLondon, New YorkEngineering
Manual QA TesterLondon, New YorkEngineering
Quality EngineerLondon, New YorkEngineering
Quality Engineering LeadLondon, New YorkEngineering
Security EngineerLondon, New YorkEngineering
Senior Front End EngineerSan Francisco, London, New YorkEngineering
Senior iOS EngineerNew York, London, San FranciscoEngineering
Senior Site Reliability Engineer | Senior DevOpsLondon, New York, San FranciscoEngineering
Senior Software Engineer, Data ServicesLondonEngineering
Senior Software Engineer, Low LatencyLondon, New YorkEngineering
Senior Software Engineer, PlatformLondon, New YorkEngineering
Site Reliability Engineer | DevOpsLondon, New York, San FranciscoEngineering
Software Engineer - Automation and QualityLondon, New YorkEngineering
Software Engineer, PlatformLondon, New YorkEngineering
Summer 2019 Engineering InternshipsLondon, New York, San FranciscoEngineering
Assistant TreasurerLondonFinance
Finance Operations SpecialistLondon, New York CityFinance
Risk and Compliance AssociateLondonG&A
Content Marketing AssociateNew York, San Francisco, LondonMarketing & Communications
Head of CommunicationsNew York, San Francisco, LondonMarketing & Communications
IT Support Engineer Internship (Part-Time)New YorkOperations
Office ManagerLondonOperations
User Operations Support AssociateLondon, New YorkOperations
Recruiter- User OperationsLondonPeople Operations
SourcerLondon, New York People Operations
Technical RecruiterLondonPeople Operations
Product ManagerLondon, New York, San FranciscoProduct
Sales TraderLondon, New York, San FranciscoSales

Bắt đầu làm việc trên sản phẩm và trong không gian hoàn toàn mới và mang tính cách mạng. Con người và đội ngũ lãnh đạo tại công ty này đặc biệt đam mê và quan tâm đến sản phẩm cũng như các thành viên của đội ngũ. Tất cả mọi người đều rất hợp tác và suy nghĩ thấu đáo.