Tiên phong trong Ngành công nghiệp

Chúng tôi đã tập trung thực hiện nghiên cứu để giúp chúng tôi và những người khác hiểu hơn về cách chuỗi khối có thể ảnh hướng đến một thế giới rộng lớn hơn

Một khuôn khổ cho Airdrops

Trong tài liệu này, chúng tôi thảo luận về các lý do kinh tế và pháp lý của chúng tôi với một bộ nguyên tắc hướng dẫn cho việc lập kế hoạch và thực thi không khí. Cuối cùng, chúng tôi thiết lập nền tảng cho Blockchain Airdrops, cùng với các tiêu chí sẽ hướng dẫn Blockchain trong việc chọn thẻ nào chúng tôi sẽ phát sóng cho người dùng của mình.

Trạng thái của Stablecoin

Stablecoin (đồng tiền ổn định), theo đúng như tên của nó, là tiền kỹ thuật số được thiết kế nhằm giảm thiểu biến động giá và tương phản hoàn toàn với cryptoasset (tài sản kỹ thuật số) dễ biến động hơn như bitcoin vốn thiếu vắng cơ chế ổn định giá. Tính chất dễ biến động đáng kể thường được trích dẫn như một trong những lý do chính khiến nhiều tổ chức và cá nhân vẫn đứng ngoài lĩnh vực tiền kỹ thuật số cho đến ngày nay và stablecoin đã được phát triển để giải quyết vấn đề này.

Tương lai được phân quyền

Chuối khối, Sổ cái phân phối & Tương lai của sự phát triển bền vững

Gần đây chúng tôi đã hợp tác với các tình nguyện viên từ Cao ủy Liên hiệp quốc về Người tị nạn (UNHCR), Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) để nghiên cứu cách công nghệ block chain (chuỗi khối) hỗ trợ rất nhiều sáng kiến bền vững, nhân đạo và môi trường.