Nội dung được tài trợ
Giá thị trườngGiá thị trường bình quân bằng USD trên các sàn giao dịch bitcoin lớn.
Thông tin thêm về biểu đồ này
Giải trình
Giá thị trường là số tiền bạn có thể bán 1 Bitcoin (BTC) với giá bao nhiêu. Việc cung cấp BTC bị giới hạn và được xác định trước trong giao thức Bitcoin. Điều này có nghĩa là giá rất nhạy cảm với những thay đổi trong cả cung và cầu. Tổng cộng, 21 triệu BTC có thể được khai thác và biểu đồ Tổng bitcoin lưu hành hiển thị số lượng chúng đã được tìm thấy.
Ghi chú
Số lượng BTC nhỏ nhất mà ai đó có thể sở hữu là 1 Satoshi và có 100.000.000 Satoshi trong 1 BTC. Điều này có nghĩa là có thể mua và bán các phân số của Bitcoin.
Phương pháp luận
Giá thị trường là sự hợp nhất của giá từ dữ liệu thị trường trao đổi tiền điện tử.

Bạn đã nghĩ về nó, bây giờ là thời gian.

Tạo một ví. Đăng ký Sàn giao dịch. Mua Bitcoin trong vài phút.