Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ffeef1bba7b415522d7121a9b1d74c183a03064f75c45263b81bb1ddf8327b02
14XLypkkcRAgpYpsSgXBZp2LUHMiCyRguH
1DEmbgAwiKBRYSAa7oBjsLL2X3nFe67Eka 0.01687568 BTC
1KobckdMPQK7YYr2QobqFQYoi6MFNsX9X2 0.00246397 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:49
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 55828 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01983351 BTC
Tổng sản lượng 0.01933965 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00246397 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu