Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

fdf8ff9a5e3664885cbbe44c64b92e7fac123200e66804b4aea6e6aff20c2cec
1EfuRCoHiQvt3DECDUViB8itFNnkLjzRB9
1CG2fvVJ4zNgFm21JBYphaU7TDvht3ygio 0.02105939 BTC
1BVTX6PBoiG8FmtLSXqZSMNwEMYPcKzt7P 0.02349 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:55
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61122
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04504325 BTC
Tổng sản lượng 0.04454939 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02105939 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu