Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

fda52108202b7f115185e5169caf5b91501651a9d452fd89daca55ddec7651a6
1dice1Qf4Br5EYjj9rnHWqgMVYnQWehYG (SatoshiDICE 0.003% )
1FFirnLctcZxVx5otnLNZ4dDGUkMBM4vNr 0.0001 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2015-04-26 14:43:53
Bao gồm trong khối 353810 ( 2015-04-26 15:02:35 + 19 Phút )
Xác nhận 188856
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0002 BTC
Tổng sản lượng 0.0001 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 44.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 11.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0001 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu