Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f964c8719d18f9f7e3779755b6ba36d2d49dff8db3c8a9f4078165bb7a0b0084
1P42KTvZR3fMmr6YELTV8VuXShUPRuiW6L
1AgbgwJ5QwJdRD4r1Zd7MmuhN5shhNH986
154q25XvxvqWViRaLtMfaiFFS7AM2kFKg5 0.009532 BTC
1AfvTgAWVt1ipVo3T7DGHa2ho8c7UZdy5z 0.01248166 BTC
Tóm lược
Kích thước 372 (Byte)
Cân nặng 1488
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:17
Thời gian khóa Khối: 476233
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 60846
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.02283106 BTC
Tổng sản lượng 0.02201366 BTC
Phí 0.0008174 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.731 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.933 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01248166 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu