Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f760a57e65eb6502a96c209f814c3fa05502782a8ce3ffd5aad54e6a3f2c7edf
1JgegfxobxMyJRLa1UMTv3qo1cPye2DYZP
1K3Lqsyo6fCH69By3ef8fsW83hNAFxSnt6
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ 0.2341 BTC
156RNkY5hxbJv6moBcXRbwpTzUMhYx6NEL 0.00006834 BTC
Tóm lược
Kích thước 374 (Byte)
Cân nặng 1496
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:12
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 65759
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.23496834 BTC
Tổng sản lượng 0.23416834 BTC
Phí 0.0008 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 213.904 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 53.476 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.2341 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu