Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f532b50bc13afe1c3557aca081e27d67fa961fb49ecf6080139bec2e12fb7932
36VyTwVgn5NQ6mSEVsF7TRqeDCpNHAg9ve
3BnjgABm4z75qY8BZ9i8fzPGkpqULnZ4uu
1FkyvedhaZ9Fk5rQhGFTedEG4JLrovd66J 0.08886266 BTC
Tóm lược
Kích thước 634 (Byte)
Cân nặng 2536
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:38
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66836
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.09006266 BTC
Tổng sản lượng 0.08886266 BTC
Phí 0.0012 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 189.274 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 47.319 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.08886266 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu