Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f393dcc80302689e0dc91192024c06025bd749e1b13e64adbcd5391b1b3e3632
1JpsToyWakTPeUhiQcdYoL7j93gfmn9Kc8
1PzGXqbLDnmEAXmx3Qkzm2WSrBGRvvrfnd
13rtiJtCFeYLzGUKtqnjm9WSbtV5aUN68o 0.00948143 BTC
33wS9HkS5JkGsoJ1SKkda3usnmzzAmjoyh 0.07060721 BTC
Tóm lược
Kích thước 372 (Byte)
Cân nặng 1488
Thời gian nhận 2017-07-17 16:53:44
Thời gian khóa Khối: 476243
Bao gồm trong khối 476244 ( 2017-07-17 16:55:28 + 2 Phút )
Xác nhận 66729
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.08072104 BTC
Tổng sản lượng 0.08008864 BTC
Phí 0.0006324 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 170 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 42.5 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.07060721 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu