Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f2c2cda53d38e536d35e59a65a069faf510d3232cfbc7bc630c028a62c35a873
1Azqeg7ovt2vnSbwLR9zhrFgKBWAXTdHLw
36qMre8uap7FhCVF7nuUPefL8m9EXeinME 0.25 BTC
12Za3MhCfrLMchvijRVYK4qg5hGv84y6Ps 0.748663 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-10-12 06:21:18
Bao gồm trong khối 489466 ( 2017-10-12 06:22:41 + 1 Phút )
Xác nhận 42729 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.998775 BTC
Tổng sản lượng 0.998663 BTC
Phí 0.000112 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 50 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 12.5 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.25 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu