Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f295c9448c2d7aa46bea3c9083bb537b7ee56ad2f4f3c233f765e92cc2f58983
164HDH9bPuWNKFDJNUBd34mWr5dBYDpbw5
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.002 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-12-07 01:21:31
Bao gồm trong khối 498005 ( 2017-12-07 01:34:24 + 13 Phút )
Xác nhận 44777
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00230212 BTC
Tổng sản lượng 0.002 BTC
Phí 0.00030212 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 157.354 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 39.339 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.002 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu