Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f21bf708e14d560f8f3741af07096b37f1422d593da508ff175b2bfb267c9a2e
1KxBUqZnDJN47jXrFgXiwaiQSRbe6DNryb
13WuEDvrfxTEYiUcuRJBzxBSHYozPyY6nH 7.49965492 BTC
37Yh7u6mF7AqW6CA4eFHy8dtkE4RR4DeC7 0.5 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:15:22
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 20 Phút )
Xác nhận 60831
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 8 BTC
Tổng sản lượng 7.99965492 BTC
Phí 0.00034508 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 154.744 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 38.686 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.5 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu