Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

f11224ec5afd0f21b34fcb893dd27e866732861a6a7128916c0cf8bfa95e0cc1
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq
36U8QA4FFg3DP2JmSpKWRtPFUBzkXcgMf7 0.1 BTC
1FTH5r5Ki6vt5afSVywbQP8n6wtwNXRKNP 0.17957964 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-06-21 08:05:00
Bao gồm trong khối 472243 ( 2017-06-21 10:36:47 + 152 Phút )
Xác nhận 70938
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.28 BTC
Tổng sản lượng 0.27957964 BTC
Phí 0.00042036 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 187.661 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 46.915 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.1 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu