Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ee93745a4e2bff649d910f2ff4a51f6ae98f9609b47eb76685704b6458d7124b
1MxjLi3jrNZjW3CaAWqehjgPvfpyjrYdvw
3QQEPManxvu1tnEJX6AXZXDTEjnvfvxDMm 0.047 BTC
15vckRgdt5ECLtRwizbgKfYgvMxAJbGNva 0.00070624 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:50
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66808
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04820008 BTC
Tổng sản lượng 0.04770624 BTC
Phí 0.00049384 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 221.453 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.363 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00070624 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu