Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ee7a359a6142ed7cdf08d33c8bf072d06f9607b4e8ac07f20879cf759200c685
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
165jtsMWL6K7GTZMw9P6rZ3af8ucc2WStS 4 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.19451431 BTC
Tóm lược
Kích thước 3307 (Byte)
Cân nặng 13228
Thời gian nhận 2017-03-08 22:55:27
Bao gồm trong khối 456371 ( 2017-03-09 00:33:13 + 98 Phút )
Xác nhận 80368
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 4.19651431 BTC
Tổng sản lượng 4.19451431 BTC
Phí 0.002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 60.478 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 15.119 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 4 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu