Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

edf895520503ca633f3eae1401e896c886d54db2c71ee919b24d978d1c0e9796
12HhMYVsMRP8xPGsKTAS3NYLtgLL3NHg2C
115eY8ZibwgjKw2thk3rypW6ZBuHf7WPtL 0.0003729 BTC
3DcMpMVugNH6gFyXeKARYUWQY5Xj5i4w1U 0.00488326 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:49
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60886
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00575 BTC
Tổng sản lượng 0.00525616 BTC
Phí 0.00049384 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.464 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.116 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0003729 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu