Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ecd679176888a8c410258f318b27f85273511372beaf4b45bac31b671d8b8877
37e4Ugriitgm7ZxEvwYki2dpqAXsUipt4P
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0005 BTC
3QQnGWUNTyKLrcsJ7FSFVwwXwU1fpFZfTr 0.0093 BTC
Tóm lược
Kích thước 338 (Byte)
Cân nặng 1352
Thời gian nhận 2014-08-16 23:05:49
Bao gồm trong khối 315980 ( 2014-08-16 23:05:49 + 0 Phút )
Xác nhận 220868
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0099 BTC
Tổng sản lượng 0.0098 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 29.586 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 7.396 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0005 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu