Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ecc132dfce238fca97f8ce34b104b067dc14da9eb4deea294fa7786d9cf51aa4
1PXtArNToKy6Ad16TX8QKrgzsb5rSDR8C1
1EmMAXkaD8epPrvVtaJsetc9zMRPK24Eyy
1PXtArNToKy6Ad16TX8QKrgzsb5rSDR8C1 0.01117266 BTC
38xfYAqx7PUXpJ5s9KZ7kicSMgkQxEVsdF 0.04218464 BTC
Tóm lược
Kích thước 370 (Byte)
Cân nặng 1480
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:24
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 56079 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0540269 BTC
Tổng sản lượng 0.0533573 BTC
Phí 0.0006696 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 180.973 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 45.243 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.04218464 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu