Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e9f8819c9bd2391a44f259ddace620456dfe276f98f4bc3bcba1ac7fe483c232
1GDpjmGAcxbXZ8A85f4utT3sNGgu8qSi86
1NV6AiRrwKWtKWWWYuEMg6VRT4hgPq4dU5 0.06022571 BTC
1NukcWqzAq7onKAA8TywLbyBsGpXWVzSbb 0.00895164 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:13:18
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 22 Phút )
Xác nhận 56117 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.06954878 BTC
Tổng sản lượng 0.06917735 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.08 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.27 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00895164 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu