Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e9df89945461028d38a02b6607a662f3a0816738085106b77ec7d2e90a9d8f71
1KHWUT1gXz7PAcHhMWzwePgKkkCosNddjc
1NPrF3n1irhMJSE1U3CnkDbDadhpKxoacp 0.10717275 BTC
1GAXBaTQpKEtCwguDXQq5p4C7rk34iWkup 0.08642352 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:55
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61273
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.19409013 BTC
Tổng sản lượng 0.19359627 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.08642352 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu