Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e945f4a0fc1eb5107f18a79e02483418ea9d98252b6e3d5c8ac474ff844b1b93
1BBFAWykDNN6sCSwvq8kd1rZqYbLSRSYxV
37FugUUwKFiiRb561C3ovaXLrWmESScN4q 0.00313062 BTC
1ALCB43AcTqDMejLUdPE81AQ22SRp8jdbP 0.00986373 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:33:14
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 2 Phút )
Xác nhận 60492
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01333035 BTC
Tổng sản lượng 0.01299435 BTC
Phí 0.000336 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.673 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.668 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00313062 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu