Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e6f0dac3655f19367b584a662217f30ac5bebe88d055d57ad918ff57bbc62386
1FoxBitjXcBeZUS4eDzPZ7b124q3N7QJK7 (FoxBit Hot Wallet)
1KuxkctNPb74gDtKBVP1TJkGWN4xpVNCRw 0.09441422 BTC
1FoxBitjXcBeZUS4eDzPZ7b124q3N7QJK7 (FoxBit Hot Wallet) 53.11320333 BTC
Tóm lược
Kích thước 257 (Byte)
Cân nặng 1028
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:59
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61257
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 53.2081287 BTC
Tổng sản lượng 53.20761755 BTC
Phí 0.00051115 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 198.891 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 49.723 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.09441422 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu