Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e445f7f5aa9e7dac8f7f8b1bfd9de24d89fc5984a0a6bae864b23cb7e8684dea
1vALwPz2y9TbMZeAZYdeCmHNpKpmoBvod
3QXA8XnDKzjxdJ8uURBy3woU5NEoNzqLaU 0.00145013 BTC
18G3F7ooji4jGqPTWNy1xoJrMkBpUXKXuQ 0.00978211 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:10:52
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 25 Phút )
Xác nhận 66538
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01156824 BTC
Tổng sản lượng 0.01123224 BTC
Phí 0.000336 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.673 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.668 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00145013 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu