Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e41ae24518a35c75b69318a64644705913123c2dbc1f281e76fcf27bd19cf47d
1NGG8CmKAyFMYtjQbhgj8y4z8CPcHQGgoM
132nyQggP3m7ifAtijNDHZ9vtHnxDaa3t4
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.01519 BTC
1KG5p2zWZ6udDPfGg8kUizp9pHJidanUCk 0.00122463 BTC
Tóm lược
Kích thước 439 (Byte)
Cân nặng 1756
Thời gian nhận 2014-06-08 00:13:26
Bao gồm trong khối 304725 ( 2014-06-08 00:24:10 + 11 Phút )
Xác nhận 232014
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01661463 BTC
Tổng sản lượng 0.01641463 BTC
Phí 0.0002 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 45.558 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 11.39 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01519 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu