Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e38ef7339b0eef9bc75676dedb485ca6c7244a5b1a6d28fda04aec20aa5d9172
184nhMYmBJHseDHeY91Dmpf67nPL4Nniq6
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq 0.03 BTC
193GbsczSqAqY9K9iVTi5cc4NaWmneEnfz 2.31390917 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-08-17 20:28:14
Thời gian khóa Khối: 480989
Bao gồm trong khối 480990 ( 2017-08-17 20:30:05 + 2 Phút )
Xác nhận 55785
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2.34456749 BTC
Tổng sản lượng 2.34390917 BTC
Phí 0.00065832 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 292.587 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 73.147 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu