Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e377d0068d5b4b011c2bfc77fd7c961e4b01f53423246371a0475e7c027a953b
17ABbLZPYwWzsSquYsKxfWAzMcWuNJZBna
17rHqzLzmz3PHJCr9edFtTMkKxkehKTXYe 367.995 BTC
1GMD4Ms9rsovHCaoHgXDajSRDeVQgPTrTc 200 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2013-04-23 04:39:59
Bao gồm trong khối 232687 ( 2013-04-23 04:40:39 + 1 Phút )
Xác nhận 300070 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 568 BTC
Tổng sản lượng 567.995 BTC
Phí 0.005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 2,212.389 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 553.097 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 200 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu