Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e3076a58d201be0cdf3bdbaf8911487935dd5c8a7d7296c08ae577970921c1c0
1NQAL8sQr5bqT6WJ46twx9VP6JzUzr15pk
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ 0.226 BTC
1GqmSSr37WmbFDYn32eUFfu8x1jxtwq7wG 0.0007328 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-21 15:28:33
Bao gồm trong khối 476870 ( 2017-07-21 15:36:36 + 8 Phút )
Xác nhận 65676
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.2274328 BTC
Tổng sản lượng 0.2267328 BTC
Phí 0.0007 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 309.735 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 77.434 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0007328 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu