Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e305b4ca35fdd896321a71ee7e0af258a75a7fb71b00ee732b942f15263c0a95
18H1LYWNXoKMe9BY4BbQ3Chxc7fMJ2PoGJ
1F9pZZLj1s1gbAoQCyEfjooaKhm9AkY2oV 0.06515 BTC
1NoiNQNhnNyEz1nDaxRXBXwxnHQjmnMoU3 7.45502409 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:19:15
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 16 Phút )
Xác nhận 61217
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 7.52054303 BTC
Tổng sản lượng 7.52017409 BTC
Phí 0.00036894 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 163.248 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 40.812 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.06515 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu