Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e275cd6e844ae18feee0d517ae455aeb00db78f7e2c8f337f304dfcc92e666f3
1Gybq8mofNYwUUUhhDSUSemQip9QgK5Azx
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00082066 BTC
19WZ5jeTCPQizggi8bj7ja1zVER35HCfjB 0.00138352 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-05 10:38:31
Bao gồm trong khối 497717 ( 2017-12-05 11:31:56 + 53 Phút )
Xác nhận 39993
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00223092 BTC
Tổng sản lượng 0.00220418 BTC
Phí 0.00002674 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 11.832 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.958 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00082066 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu