Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e1a025b097e115b90eb392d3bf65f413d4a2b68cf4a8f9430cd4830af930d993
1BrUzKxhFYdBStrqo8iscmuuRnDp6foP8D
1PHQMWjnrfbCoHWryGsNmzk84k1XD5KXzC 0.02411918 BTC
1DpDVGVetXaxKn7pbZV8GHxFgpiV497Kj9 9.68865789 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:36:33
Bao gồm trong khối 476235 ( 2017-07-17 15:41:08 + 5 Phút )
Xác nhận 55912 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 9.71327093 BTC
Tổng sản lượng 9.71277707 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02411918 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu