Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e1995dd9b5c2f074c5d389e6409a130eb6d67183302b5241a16a639eb34d2a09
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
13Zud3Etq8oKFN8FfgAUaQXuBn1orYkHfK 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00301775 BTC
Tóm lược
Kích thước 5824 (Byte)
Cân nặng 23296
Thời gian nhận 2015-01-01 16:21:19
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 4 Phút )
Xác nhận 200317
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.28151057 BTC
Tổng sản lượng 0.28091057 BTC
Phí 0.0006 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.302 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.576 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu