Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e0c5fffe742def0735fcb782a4e1e264456d464e2ae752edaaf9233bc9795ab1
1FSfBke6TrLtzBGfJyajGZxty1K6cnicEr
1YSCzWAuNwwtLJyBX4Bqa5C1g5wJG1uee 1.093789 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.109963 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2014-12-18 13:41:54
Bao gồm trong khối 334836 ( 2014-12-18 14:16:04 + 34 Phút )
Xác nhận 202297
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.203762 BTC
Tổng sản lượng 1.203752 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.109963 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu