Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

e01ef3745fc54b98ad4f316df8493eacb17aad35eea2a4cab661a4b9b0766dd4
3MudGQR3xM35ePYxDe9BQCsssyQSZtc61H
13nmResBZ1XSXyxfzrSq1Gkr6kTc1q1VkW 0.0014 BTC
3MudGQR3xM35ePYxDe9BQCsssyQSZtc61H 0.21272049 BTC
Tóm lược
Kích thước 335 (Byte)
Cân nặng 1340
Thời gian nhận 2017-07-19 19:54:55
Bao gồm trong khối 476581 ( 2017-07-19 20:10:57 + 16 Phút )
Xác nhận 60887
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.21425889 BTC
Tổng sản lượng 0.21412049 BTC
Phí 0.0001384 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 41.313 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 10.328 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0014 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu